Monthly Archives: May 2013

сєз атасы єлбєсїн

Сөз атасы өлбөсүн: Ойноп сїйлєсєў да, ойлоп сїйлє: Жириновскийдин позициясы – Россиянын позициясы Кадырман калайык-калк. Кыргыздар! Россия Федерациясынын Мамлекеттик думасынын депутаты, вице-спикери, ЛДПР фракциясынын “катта … Continue reading

Posted in аналитикалык макалалар | Leave a comment