Author Archives: bolot

сєз атасы єлбєсїн

Сөз атасы өлбөсүн: Ойноп сїйлєсєў да, ойлоп сїйлє: Жириновскийдин позициясы – Россиянын позициясы Кадырман калайык-калк. Кыргыздар! Россия Федерациясынын Мамлекеттик думасынын депутаты, вице-спикери, ЛДПР фракциясынын “катта … Continue reading

Posted in аналитикалык макалалар | Leave a comment

Тоолор кулабайт

Орустун улуу акыны Пушкин дуэлден кайтыш болгондо, орустун дагы бир улуу акыны Лермонтов: «Апаат болду ар-намыстын акыны, Шыкакчылар, чагымчылар жеп тынды. Ок менен кек кетти … Continue reading

Posted in Чыгармачылыгым, Ырлар | Tagged , | Leave a comment

Привет, мир!

Добро пожаловать на сайт «Журналисты». Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите её, затем пишите!

Posted in аналитикалык макалалар | 1 Comment